Privacy

Privacy

Juridische aantekeningen en privacy

De gegevens op deze website van Urmet S.p.A. (vervolgens "Eigenaar" of "Mede-eigenaar" van de verwerking) en diens werknemers en medewerkers, kunnen vrijuit worden gebruikt door iedereen die geïnteresseerd is in de producten die worden verkocht door het bedrijf of door bedrijven die onderdeel zijn van de Groep Urmet Domus, door personen die reeds klant zijn, door iedereen die informatie aanvraagt over onze producten en services, die zijn/haar c.v. wenst op te sturen, door centrale of lokale openbare instanties, de politie, bedrijven of personen die verificaties en controles verrichten, professionals en bedrijven die reeds leverancier zijn van de eigenaar of van één van de mede-eigenaren.

Ze mogen niet gebruikt worden door mogelijke leveranciers of andere personen voor de verzending van reclamemateriaal of de directe verkoop of voor het verrichten van marktonderzoek en communicaties.

Informatie voor het gebruik van de website

Deze website is eigendom van Urmet S.p.A.. De gegevens die middels deze website verzameld worden, zullen door Urmet S.p.A., de eigenaar van de verwerkt, worden behandeld in samenwerking met het Domus Net S.p.A., een bedrijf dat zich bezighoudt met het beheren en hosten van het web. De eigenaar waarborgt de veiligheid, geheimhouding en bescherming van de gegevens in diens bezit, en dus de gegevens die het tijdens elke fase van het verwerkingsproces verwerft, conform de normen van het Italiaanse wetsbesluit 196/2003 en het bedrijfsgeheim.

De website bevat links of verwijzingen naar websites van derden die de eigenaar niet controleert. Deze links worden geboden voor het gemak van de gebruikers van de website. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze websites en geeft geen enkele aanwijzing over de precisie of volledigheid van de informatie daarvan.

Eigenaren van de verwerkt

Na raadpleging van deze website kunnen de identificeerbare of geïdentificeerde persoonsgegevens worden behandeld. De eigenaar van de verwerking is Urmet S.p.A., gevestigd in via Bologna, 188/C – 10154 Turijn. "Mede-eigenaar" van de verwerking is: Urmet Net S.r.l., waarvan de gegevens in de lijst zijn opgenomen.
De eigenaar en mede-eigenaar van de verwerking aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte of accidentele schade of gevolgschade veroorzaakt door de betreding of het gebruik van deze website of door fouten of nalatigheden.

Verzameling van persoonsgegevens

Aangezien geen cookies verzameld of behandeld worden, kan de website in anonieme vorm worden bezocht en kan de informatie worden geraadpleegd, zonder dat persoonsgegevens worden blootgegeven. De pagina's van de website die de gebruikers gebruiken worden niet opgeslagen en men zamelt geen informatie in over het IP-adres of de gebruikte hard- of software.

Voor een beter beheer van de website en voor statistieken wordt echter bepaalde, anonieme informatie verzameld. Aan de hand van specifieke programma's produceert het informatiesysteem algemene en anonieme statistieken aan de hand van gegevens die gebruikt worden voor het vaststellen van de meer of minder interessante informatie, de controle van de systeemprestaties en het opsporen van eventuele kritieke delen.

Om veiligheidsredenen en om een volledige beschikbaarheid van de service te bieden aan elke gebruiker, maakt Urmet Net S.r.l. gebruik van software die het verkeer op de website controleert om onbevoegde pogingen tot het invoeren of wijzigen van informatie of elke andere vorm van hacking of schade vast te stellen.

Geheimhouding van de gegevens

De eigenaar zal geen persoonsgegevens of persoonlijke informatie doorgeven aan derden, tenzij dit strikt noodzakelijk is aan leveranciers van assistentie en bedrijven die de website onderhouden.
We benadrukken dat op deze website geen gebruik wordt gemaakt van cookies en dat het IP-adres van de bezoekers niet wordt getraceerd.

Bescherming van de gegevens

De bescherming van de gegevens die door de eigenaar worden verwerkt, wordt gewaarborgd door het fysieke en logische beschermingssysteem en gegevensbescherming die is toegepast en beschreven in het veiligheid programmeringsdocument. Dit systeem is gebaseerd op de toepassing van passende fysieke, logische en organisatorische veiligheidsmaatregelen en wordt gecoördineerd door interne bronnen die zijn gewijd aan de bescherming van de gegevens.

Rechten van de betrokkene

Betrokkenen kunnen op elk gewenst moment gebruik maken van de rechten beschreven in artikel 7 van het Italiaanse wetsbesluit van 30 juni 2003 nr. 196 en informatie inwinnen over het gebruik van hun gegevens, deze laten elimineren, corrigeren, aanpassen, wijzigen of aanvullen of de verwerking ervan weigeren door te schrijven aan de verantwoordelijke voor de uitvoering van de rechten conform art. 7, ook via e-mail:

Urmet Domus S.p.A. – via Bologna, 188/C – 10154 Turijn

email: privacy@urmetdomus.it

Use of Cookies

Type of data processed

Data voluntarily supplied by users

Optional, explicit, voluntary sending of email to the addresses identified on this website will result in acquisition of the sender's email address, necessary to respond to requests, and any other personal data the sender may include in the message.

Specific summary information will be reported or displayed on the pages on the website corresponding to particular services, available on request.

Optional nature of providing data

Users are free to spontaneously provide their personal data in request forms or provided in contact information in order to request sending of informative materials or other correspondence.

Failure to provide this data may make it impossible to respond to the request.

For the sake of completeness, note that in some cases (though not in ordinary operation of this website) the Authority may request news and information under section 157 of Legislative Decree no. 196/2003 for the purposes of control of personal data processes. In these cases, note that the site administrator is obliged to respond, and will be subjected to administrative sanctions in the event of failure to do so.

Processing methods

Personal data is processed using automated data processing tools only for time strictly necessary to achieve the purposes for which the data was collected.

Specific security measures are observed to prevent data loss, unlawful or incorrect use and unauthorised access.

DATA SUBJECTS' RIGHTS

A data subject shall have the right to obtain confirmation as to whether or not personal data concerning him exist and to know their content and origin, to check their accuracy and to request integration or updating, or rectification (section 7 of Legislative Decree no. 196/2003).

Under the same section, data subjects are entitled to request erasure, anonymization or blocking of data that have been processed unlawfully, and in all cases to object to their treatment on legitimate grounds.

Requests in this regard should be sent to the Data Controller, identified above.

Emails sent

The content of all e-mails and attachments shall be treated as confidential and intended only for the recipient(s) to whom the e-mail is addressed.

If you receive an e-mail by mistake, please notify us immediately and delete it from your computer. The content of e-mails may not be copied or disclosed. All abusive use of the information contained herein by third parties or parties not identified in the e-mail may be prosecuted under the law. This notice is provided under section 13 of Legislated Decree no. 196 of 30/06/2003 in relation to personal data processing. Data on the user's e-mail address shall be processed for the purposes of sending material providing commercial information; the data will not be disclosed to third parties and will be treated in compliance with the legal requirements of confidentiality and security.

EU PRIVACY REGULATIONS AND USE OF COOKIES IN WEBSITES

Notice on cookies

Like many other websites, we use cookies to make your experience browsing our website easier and more intuitive. Cookies are usually small text files, given ID tags that are stored on your computer's browser directory or program data subfolders. Cookies are created when you use your browser to visit a website that uses cookies to keep track of your movements within the site, help you resume where you left off, remember your registered login, theme selection, preferences, and other customization functions. Cookies are often indispensable for websites that have huge databases, need logins, have customizable themes, other advanced features.

Cookies do not record any personal information, and any identifiable data will not be memorised. You may block saving of some or all cookies if you wish; this may, however, compromise the way in which you can use the website and the services offered. To proceed without modifying cookies options, simply continue browsing.

What types and categories of cookie are used, and for what purposes?

Websites use different types of cookies, each of which has a specific function. The Data Controller uses cookies to make websites simpler and adapt both the sites and the products to users' needs and interests. Cookies may also be used to speed up future browsing experiences and activities on websites. Cookies are also used to compile anonymous aggregated statistics which help us understand how users use websites in order to improve their content and structure.

Below is an explanatory list.

Technical cookies

"Technical" cookies are essential to permit the proper functioning of websites and allow users to browse sites and make use of their features (for instance, by permitting memorisation of previous actions or permitting saving of the user's session and/or performance of other activities strictly necessary for the functioning of websites).

This category also includes "analytic" cookies, which help us to understand how users interact with websites, supplying information on the most recent page visited, the number of sections and pages visited, the amount of time spent on websites and everything that happened during the browsing session, for instance, if there was an error message, helping us to understand the difficulties users may encounter in using websites. This information may be associated with details on the user such as IP address, domain or browser; they will, however, be analysed together with information from other users so that no one user may be distinguished from the others. These cookies are collected and grouped together in anonymous form and allow us to improve site performance.

Lastly, "functional" cookies allow websites to remember users' choices (such as username) for more personalised, optimised browsing. Functional cookies are not essential for the functioning of the website, but improve the quality and experience of browsing. If you do not accept these cookies, the performance and functioning of the website may be inferior, and your access to site content may be limited.

Profiling cookies

"Targeting" or "profiling" cookies are used to present content more appropriate to the user and his or her interests. They may be used to display targeted advertising, to publish advertising inserts customised on the basis of the user's interests, or to limit the number of times the user sees a given advertisement. They also help to measure the effectiveness of advertising campaigns on websites; the Data Controller may use these cookies to remember the sites the user visited and share this information with third parties, including agencies and advertisers who may use their own cookies to collect information on the activities performed by users on websites.

"Sharing" (or social network) cookies are necessary to permit the user to interact with websites through his or her own account on a social network and are used, for example, to express appreciation and share a website with one's social contacts.

The site uses, or may use, the following types of cookie, or combinations thereof:

  • "session" cookies which are memorised on the user's computer for merely technical and functional reasons, to permit transmission of session identifiers necessary to permit safe, efficient browsing of the website; they are deleted when the browser is closed at the end of the "session" (hence the name);
  • "persistent" cookies, which are stored on the computer's hard disk until they expire or are deleted by users. Persistent cookies permit automatic recognition of users who come back to the website (or other users who use the same computer).

Third party cookies

While browsing our website you may also receive cookies from third parties such as those used for Google Analytics, a web analysis service supplied by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses cookies to analyse how users use the site. Information on use of the web site (including your anonymous IP address) generated by cookies will be transmitted to and stored on Google's servers in the United States. Google will use this information to examine your use of the website, prepare reports on site activities for the site's operators and supply other services pertaining to website activity and use of internet. Google may also transfer this information to third parties if required to do so by law, or if these third parties process this information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data in Google's possession. You may refuse to use cookies by selecting the appropriate setting in your browser, but we remind you that in this case it is possible that you may not be able to use all the functions available on this website. This site may also use a number of "social plugins" for sharing and communication of content; their use is optional. When you use one of the social plugins, the site will, through your browser, contact servers on which the social sharing services in question are managed, providing them with the data you intend to publish and share through your profile on the social network in question (which you alone are responsible for) and informing the servers of the pages you have visited. Remember that to prevent this from happening, all you need to do is avoid sharing content using social network sharing buttons. For more information on the use and collection of data through the following social plugins, and to find out how the data thus collected and transmitted is processed, please read the privacy and legal information issued by the operators of the services in question.

How do cookies work, and how can they be deleted?

The operating methods and options for limiting or blocking cookies may be regulated by changing the settings of your internet browser. The majority of internet browsers are initially set up to accept cookies automatically, but users may change these settings to block cookies or be warned whenever cookies are sent to their devices. There are a number of different ways of managing cookies; please refer to the instruction manual or help screen of your browser to determine how to control and adjust settings. Users may change the predefined configuration and disable cookies (block them permanently) by setting the highest level of protection.

Below are the paths to follow to manage cookies on the following browsers:

Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Safari:
http://support.apple.com/kb/PH11913

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=fr&hlrm=en

Firefox:
http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

How to disable third party services' cookies:

Google Analytics services:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Interaction with social networks and external platforms:

The +1 button and Google+ social widgets are services for interaction with the Google+ social network supplied by Google Inc.

The "Like" button and Facebook social widgets are services for interaction with the Facebook social network supplied by Facebook, Inc.

The Tweet button and Twitter social widgets are services for interaction with the Twitter social network supplied by Twitter, Inc.

The Pin button and Pinterest social widgets are services for interaction with the Pinterest social network supplied by Pinterest, Inc.

The Linkedin button and social widgets are services for interaction with the Linkedin social network supplied by Linkedin Inc.

Youtube is a social network for viewing video content managed by Google Inc. and permitting integration of content in your own pages.

Vimeo is a social network for displaying video content managed by Vimeo, LLC and permitting integration of content in your own pages.

Third party cookies are not controlled directly by the Data Controller, and so if you wish to revoke your consent to use of these cookies you must contact the third parties' internet sites or go to the website www.youronlinechoices.com/en/ to obtain information on how to delete or manage cookies on the basis of the browser you use and to manage your preferences regarding third-party profiling cookies.

This pay may be viewed via a link at the foot of each page on the website in accordance with section 122 paragraph two of Legislative Decree 196/2003 and following simplified methods for notification and acquisition of consent to use of cookies published in Gazzetta Ufficiale no. 126 on June 3 2014 and the corresponding register of measures no. 229 dated May 8 2014. Visit the Privacy Authority's web page for additional information on cookies.

Bekijk de video

Bekijk de video op ons YouTube-kanaal. Domotica zonder domotica!

Zoek het commerciële netwerk

Ontdek ons commerciële netwerk en zoek de dichtstbijzijnde Yokis-verkoper.

Waarom kiezen voor Yokis

9 redenen om met Yokis te werken: lees de voordelen voor iedereen die voor Yokis-producten kiest.